“Frustration, mistrust and disappointment” – Turkey’s strained ties with Europe

Turkey’s elections on June 7th will be a key test of the country’s democracy and its bid to join the EU. A crackdown on dissent has worried Brussels. The EU’s progress report on Turkey’s reforms notes improvements but accuses Turkey’s government of undermining human rights and press freedoms. Accession talks have been slow-go. Can the…

Read more

Discriminatie en uitsluiting van Roma in Europa moet worden aangepakt

De Roma gemeenschap is met 10 miljoen mensen de grootste etnische minderheid in Europa. Hun dagelijks leven wordt stelselmatig moeilijk gemaakt door discriminatie, xenofobie en stigmatisering. Dit komt helaas niet alleen voor in Oost Europese landen, maar in de hele Europese Unie. Ook in Westerse landen worden Roma geconfronteerd met verregaande discriminatie en uitsluiting. Een…

Read more

Hoorzitting over mensenrechten in Hongarije

Vanochtend was er een hoorzitting over mensenrechten in Hongarije. Op initiatief van de commissie Burgerlijke vrijheden, Justitie en Binnenlandse zaken kwamen verschillende experts bijeen om het Europees Parlement in te lichten over de huidige situatie. Dat de mensenrechten onder druk staan in Hongarije mag duidelijk zijn. Tijdens de hoorzitting kwamen er opnieuw pijnlijke feiten naar…

Read more

Video – Situatie in Oekraïne (II)

De nieuwe Oekraïense regering stelt zichzelf een ambitieus hervormingspakket ten taak. Het is noodzakelijk dat het implementeren hiervan zo snel mogelijk concreet wordt gemaakt. Bovendien moet het een hervorming zijn volgens het principe van inclusiviteit. Een pluralistische samenleving, die recht doet aan de Europese waarden waar de Maidan opstand om begon. Deze hervormingen worden bemoeilijkt…

Read more

Video – Sluiting van de associatieovereenkomst met Georgië

Voorzitter, ik wil graag mijn volle steun uitspreken voor de goedkeuring van het associatieakkoord met Georgië. Het is een logische en noodzakelijke stap voor het realiseren van economische, sociale én politieke hervormingen waar de Georgische bevolking heel duidelijk om vraagt. Dit is, wat mij betreft, dan ook niet het einde, maar het begin van verdere…

Read more

Video – Vrijheid van meningsuiting in Turkije: recente arrestaties van journalisten, mediadirecties en systematische druk op de media

Mr President, at the core of the accession process is the respect for the rule of law and fundamental rights. Free and pluralistic media are an essential component of any democracy. I am therefore deeply concerned about what happened last Sunday when media outlets were raided by the Turkish police and critical journalists were arrested.…

Read more

Video – Situatie in het Middellandse Zeegebied en de noodzaak van een holistische EU-aanpak van migratie

Het belang van een Europees asiel- en migratiebeleid werd een jaar geleden pijnlijk onderstreept door de ramp bij Lampedusa. Helaas was deze ramp geen incident. Sinds het begin van dit jaar zijn er alweer meer dan 3000 mensen verdronken in de Middellandse Zee. Ik spreek hier dan ook de hoop uit dat de nieuwe Commissie…

Read more