Vandaag vieren we de Dag van de Mensenrechten. En er valt ook echt iets te vieren

Want deze week heeft de Raad, op ons aandringen, eindelijk het EU-Mensenrechtensanctieregime ingesteld. Hiermee is het veel gemakkelijker voor de EU om op te treden tegen schendingen van de mensenrechten. Waar dan ook ter wereld.

Een beetje achtergrond. Vandaag is het precies 72 jaar geleden dat de Verenigde Naties de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens ondertekenden. Dat was een gigantische stap. Voor het eerst in de geschiedenis erkenden staten daarmee dat iedereen, ongeacht nationaliteit, gender, afkomst, huidskleur, religie of taal, dezelfde fundamentele rechten heeft. En nog iedere dag zijn deze rechten de basis van al mijn werk in het Europees Parlement.

Maar nog dagelijks worden mensenrechten over de hele wereld grof geschonden. Denk alleen al aan Belarus waar, net op de grens met de Europese Unie, tienduizenden mensen onder schrijnende omstandigheden opgesloten zitten alleen omdat ze vroegen om eerlijke verkiezingen. Of aan de nog steeds toenemende onderdrukking van Koerdische politici in Turkije, de schijnprocessen tegen vrouwenrechtenactivisten in Saoedi-Arabiƫ of de jarenlange celstraffen voor protestleiders in de Rif.

De EU legt nu ook al sancties op. Het probleem met die sancties is dat ze worden opgelegd aan landen, wat veel politiek getouwtrek met zich mee brengt. Bovendien duurt het vaak ontzettend lang. In het geval van Belarus kostte het nota bene 53 dagen voordat de eerste maatregelen werden genomen.

Het was daarom de hoogste tijd dat de EU-ministers van buitenlandse zaken besloten tot dit nieuwe sanctieregime. Hier heb ik in het Europees Parlement hard voor gevochten. Want juist nu door de coronapandemie mensenrechten nog sterker onder druk staan, is het van belang deze zo goed mogelijk te beschermen. En dat doen we nu.

Deze nieuwe sancties zijn veel sneller en effectiever. In plaats van landen, worden nu de personen en entiteiten die mensenrechten schenden zelf gestraft door hen de toegang tot de EU ontzeggen en hun tegoeden en economische middelen te bevriezen.

Nu moeten we het nieuwe Mensenrechtensanctieregime tanden geven. De Raad moet zo snel mogelijk besluiten over de eerste mensenrechtenschenders die aan de sanctielijst worden toegevoegd. Want de onvervreemdbare rechten van alle mensen zijn de basis voor onze vrijheid, gerechtigheid en vrede. En die moeten wij altijd blijven verdedigen.