UntitledMichiel Kruyt

Met veel plezier ben ik sinds april 2013 werkzaam voor de PvdA Eurodelegatie. Momenteel werk ik voor de cluster Buitenlandse Zaken en Mensenrechten op de beleidsterreinen asiel en migratie, rechtsstaat, anti-discriminatie, radicalisering en binnenlandse zaken. Mede door mijn studie European Studies in Maastricht ben ik geïnteresseerd geraakt in de Europese en internationale politiek. In mijn ogen zal de Europese Unie in de toekomst alleen houdbaar zijn als er naast de economische belangen ook oog is voor sociale aspecten, zoals werkgelegenheid en de bescherming van fundamentele rechten in en rondom Europa. Daarom voel ik mij zeer thuis in de PvdA Eurodelegatie waar ik met veel plezier mijn bijdrage kan leveren aan een beter, socialer, democratischer en doelgerichter Europa.

Contact: michiel.kruyt@europarl.europa.eu