Buitenlandse Zaken, Defensie, Turkije

Asiel en Migratie, Rechtsstaat, Veiligheid