Conditions of utmost concern in removal centres in Turkey

The conditions in Turkish removal centres for refugees are very worrying. At least twelve of these centres received funding from the EU. Therefore, the EU bears responsibility for the human rights violations in these centres. Kati Piri asked the European Commission for clarification on the situation in a written question: Concerns have been raised about…

Zorgwekkende omstandigheden in Turkse uitzetcentra

De omstandigheden in Turkse uitzetcentra voor vluchtelingen zijn zeer zorgwekkend. Minstens twaalf van deze centra ontvingen financiering van de EU. Dit maakt de EU medeverantwoordelijk voor de mensenrechtenschendingen in deze centra. Kati Piri vroeg de Europese Commissie om opheldering over de situatie in een geschreven vraag: Er zijn zorgen over de omstandigheden in Turkse uitzetcentra…

Kati Piri: The unjustified and undemocratic decision by Turkish authorities to remove Diyarbakir, Mardin and Van mayors should be reversed.

This morning the Turkish interior ministry replaced the HDP mayors of the cities of Diyarbakir, Mardin and Van. State governors have been appointed in their place. Another 418 people, mainly municipal council members and employees, have been also detained. Following these undemocratic decisions from the Turkish authorities, S&D Vice-President Kati Piri, comments: “The people’s will…

Kati Piri nieuwe vicevoorzitter van Europese sociaaldemocraten

De sociaaldemocraten in Europa hebben Kati Piri (PvdA) gekozen als nieuwe vicevoorzitter van de S&D, de op een na grootste fractie in het Europees Parlement. Zij werd met 99 stemmen gekozen en zal de komende vijf jaar mede leiding geven aan de overkoepelende fractie van sociaaldemocraten. ‘Sociaaldemocraten hebben we altijd vooropgelopen in de strijd voor…

PvdA-politici vragen bezoek aan met politieke gevangenen in Marokko

De veroordelingen van de politieke Rif-gevangenen in het noorden van Marokko berusten op door marteling verkregen bekentenissen, zo constateert Human Rights Watch. Europarlementariër Kati Piri en Tweede Kamerlid Lilianne Ploumen (PvdA) reageren geschokt en verzoeken de directeur van de zwaarbeveiligde Oukachagevangenis de Riffijnse activisten Nasser Zefzafi en Abdelali Houdoe te mogen bezoeken. Bovendien heeft Piri…

Continuing accession talks with Erdogan is a farce

Led by S&D MEP Kati Piri, the European Parliament today called on EU member states to formally suspend the accession negotiation with Ankara. This is the answer to a blatant regression in the areas of the rule of law and human rights in Turkey during the past few years. The MEPs expressed their will to…

Huidige toetredingsgesprekken met Erdogan een farce

Geleid door Europarlementariër Kati Piri, stemde het Europees Parlement vandaag voor het formeel opschorten van de toetredingsgesprekken met Ankara. Het is het antwoord op de grove schendingen op het gebied van rechtsstaat en mensenrechten, die de afgelopen jaren in Turkije hebben plaatsgevonden. De Europarlementariërs gaven tegelijkertijd aan de lijnen open te willen houden met de…

Gerechtigheid voor moord op dappere Marielle Franco

Marielle Franco is een jonge Braziliaanse vrouw die opgroeit in Maré, één van de grootste favela’s in Rio de Janeiro. Nadat een vriendin overlijdt door een verdwaalde kogel tijdens gevechten tussen de politie en criminele bendes, besluit ze mensenrechtenactivist te worden. Bijna twintig jaar later is Marielle een bekend lid van de gemeenteraad in Rio.…