Continuing accession talks with Erdogan is a farce

Led by S&D MEP Kati Piri, the European Parliament today called on EU member states to formally suspend the accession negotiation with Ankara. This is the answer to a blatant regression in the areas of the rule of law and human rights in Turkey during the past few years. The MEPs expressed their will to…

Huidige toetredingsgesprekken met Erdogan een farce

Geleid door Europarlementariër Kati Piri, stemde het Europees Parlement vandaag voor het formeel opschorten van de toetredingsgesprekken met Ankara. Het is het antwoord op de grove schendingen op het gebied van rechtsstaat en mensenrechten, die de afgelopen jaren in Turkije hebben plaatsgevonden. De Europarlementariërs gaven tegelijkertijd aan de lijnen open te willen houden met de…