Benoemd als rapporteur Turkije

Vandaag ben ik door de sociaaldemocratische fractie in het Europees Parlement benoemd als Turkije-rapporteur namens het Europees Parlement. De komende vijf jaar ben ik verantwoordelijk voor de jaarlijkse rapporten over de voortgang van de onderhandelingen met Turkije.